Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid

ygaBadge-150x150

Annwyl Riant / Gwarcheidwad, Carem eich gwahodd i ymuno â’n ‘Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid’.

>>>

Geiriau’r Wythnos 26-11-18

geiriauThumbnail

>>>

Geiriau’r Wythnos 19-11-2018

geiriauThumbnail

>>>

Ffair Nadolig

christmas_fair

  Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron Neuadd yr ysgol Nos fercher, 21ain o Dachwedd

>>>

Arholiadau “Mock” Rhagfyr 2018 (Bl.11 / Bl.12 / Bl.13)

ygaBadge-150x150

Blwyddyn 11 – pdf  Blwyddyn 12 – pdf Blwyddyn 13 – pdf  

>>>

Noson Agored Bl.4,5,6

ygaBadge-150x150

>>>

Canlyniadau TGAU

ygaBadge-150x150

Canlyniadau TGAU Blwyddyn 11 a 10 – Dewch i gasglu eich canlyniadau o neuadd

>>>

Canlyniadau Lefel A / AS

ygaBadge-150x150

Blwyddyn 12 a 13 Dewch i gasglu eich canlyniadau o lyfrgell yr ysgol bore

>>>

Llythr Diwedd Tymor

ygaBadge-150x150

Cliciwch islaw (PDF) Llythr Diwedd Tymor

>>>

Gwobr Aur Dug Caeredin – Criw B12

dofe

>>>

Gwaith arlunio ar gyfer y ‘Datganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018

arlunio100

Yn ddiweddar, bu disgyblion sy’n astudio Arlunio yn Ysgol Gyfun Aberaeron wedi cystadlu mewn

>>>

Prom Bl.11 2018

promIco

Cliciwch yma i weld y lluniau

>>>

Athletau Dyfed

sport-icon-150x150

Athletau Dyfed, Dyfed Athletics. 7 Boys/Bechgyn: 1af/1st: Ifan Rishko- gwaywffon/javeline 3ydd/3rd: Joshua Tudball- 100m…

>>>

Yr ymennydd sydd ar fai!

tim_teulu

  Gweithdy un diwrnod i rieni/gofalwyr i ddeall pam mae pobl ifanc yn ymddwyn

>>>

Eisteddfod Urdd Brycheiniog

certificate

Llongyfarchidau i Ella Evans Blwyddyn 11 am ddod yn gyntaf yn Eisteddfod Urdd Brycheiniog

>>>

Gwobr Ysgol Ddi-Blastig

pledge

(Yn Saesneg) Ysgol Gyfun Aberaeron received The “Plastic Free School Award” on the 15th

>>>

Presenoldeb Blwyddyn 11

ygaBadge-150x150

Mae’n ddisgwyliad bod disgyblion Blwyddyn 11 yn parhau i fynychu’r ysgol fel yr arfer

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 11

revision11

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11 - Cliciwch (pdf)

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 10

revision

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 10 - cliciwch (pdf)

>>>

Aberaeron Di-Plastig

rubbishFeature

Nid yn unig mae Tref Aberaeron yn gweithio tuag at y Statws Di-Plastig a

>>>

Ceredigion dan 15

D15

Llongyfarchiadau i Kieran Jenkins, Steffan Jones a Jac Grainger sydd yn rhan o dîm

>>>

Tîm rygbi

TR

Dros y pythefnos diwethaf mae sawl tîm rygbi o’r ysgol wedi cymeryd rhan mewn

>>>