Llongyfarchiadau enfawr i Sian Davies

SD

Llongyfarchiadau enfawr i Sian Davies (bl11) a gafodd ei ddewis yn garfan dan 18

>>>

Hairspray Dal Sownd – DVD

hairSprayDVD_ico

I archebu DVD ffoniwch swyddfa’r Ysgol erbyn 7fed o Rhagfyr 01545 570217 https://goo.gl/VhQNPz

>>>

Rhaglenni ‘Hairspray Dal Sownd’

hairSpray_ico

Rhaglenni ‘Hairspray Dal Sownd’ ar werth o Ddydd Llun 20fed Dachwedd ymlaen £3 yr

>>>

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni

ygaBadge-150x150

Adroddiad y Llywodraethwyr i Rieni (Cliciwch ‘pdf’) 2016-2017 Crynodeb

>>>

Canllaw i rieni am gyllid myfyriwr – diweddariad ar gyfer 2018/19!

sfIcon

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyllid i fyfyrwyr www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/rhieni-a-phartneriaid

>>>

‘Hairspray – Dal Sownd’

hsIcon

Perfformiadau Sioe ‘Hairspray – Dal Sownd’ 21, 22, 23 Tachwedd am 7.30pm yn Neuadd

>>>

Noson Agored – Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6

ygaBadge-150x150

>>>

Lle gwag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig

ygaBadge-150x150

ETHOL RHIANT LYWODRAETHWR/WRAIG. Ar hyn o bryd mae DAU le wag ar gyfer Riant

>>>

Cylchlythyr – Medi 2017

ygaBadge-150x150

Ein Cylchlythyr Medi 2017 yn barod i lawr llwytho Cliciwch yma

>>>

Agoriad gardd newydd – Canolfan y Mor

logo_CanYMor

>>>

Gwisg Ysgol 2018-2019

icoUnifom

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol (PDF). Gwisg_Ysgol_2018-19 Dillad_Chwaraeon_2018-2019 Cost Gwisg Ysgol: Rydym

>>>

Noson Rhieni – Trip ysgol i Baris

flag

Nodyn i Atgoffa – Noson Rhieni ar gyfer disgyblion sy’n mynd ar y trip

>>>

Ysgolion Iach Ceredigion

Ysgolion_Iach _Ceredigion

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron yn aelod gweithgar o Gynllun Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.

>>>

Gwersi Adolygu yr Adran Hanes

ygaBadge-150x150

Gwersi Adolygu yr Adran Hanes 15:30-16:30 15-5-17 22-5-17 05-06-17 12-6-17 19-6-17

>>>

Rotary Interact – Wythnos Codi Arian

cacen

>>>

Lluniau ‘Eisteddfod 2017′

IMG_5044

Galeri – http://ygaberaeron.org.uk/?page_id=1292

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 12/13

ygaBadge-150x150

Noson Rieni Blwyddyn 12/13 Nos Iau – 02/02/2017 3.45 y.p – 6.15 y.p 02/02/2017

>>>

Dyddiadau Noson Rieni

ygaBadge-150x150

Blwyddyn Dyddiad Amser Bl.7 10/11/2016 3.45 – 6.15y.p. Bl.8 16/03/2017 3.45 – 6.15y.p. Bl.9

>>>

Dyffryn Aeron Cycle Path Questionnaire Survey

Cilcennin Cyntaf2

CILCENNIN CYNTAF a co-operative Company limited by guarantee Registered in England & Wales 6118796

>>>

Idiom yr Wythnos – 21/11/2016

idiomJpg

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 10

ygaBadge-150x150

Noson Rieni Blwyddyn 10 (Prif Neuadd) Nos Iau yr 24ain o Tachwedd 2016 3.45

>>>

Gweithgareddau – Plant Mewn Angen

photo[1]

Gweithgareddau Plant Mewn Angen i ddisgyblion dydd Gwener 18/11/2016 Rhain i gyd yn y

>>>