Noson Agored – Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6

ygaBadge-150x150

>>>

Lle gwag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig

ygaBadge-150x150

ETHOL RHIANT LYWODRAETHWR/WRAIG. Ar hyn o bryd mae DAU le wag ar gyfer Riant

>>>

Cylchlythyr – Medi 2017

ygaBadge-150x150

Ein Cylchlythyr Medi 2017 yn barod i lawr llwytho Cliciwch yma

>>>

Agoriad gardd newydd – Canolfan y Mor

logo_CanYMor

>>>

Gwisg Ysgol 2018-2019

icoUnifom

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol (PDF). Gwisg_Ysgol_2018-19 Dillad_Chwaraeon_2018-2019 Cost Gwisg Ysgol: Rydym

>>>

Noson Rhieni – Trip ysgol i Baris

flag

Nodyn i Atgoffa – Noson Rhieni ar gyfer disgyblion sy’n mynd ar y trip

>>>

Ysgolion Iach Ceredigion

Ysgolion_Iach _Ceredigion

Mae Ysgol Gyfun Aberaeron yn aelod gweithgar o Gynllun Ysgolion Iach – Rhwydwaith Cymru.

>>>

Gwersi Adolygu yr Adran Hanes

ygaBadge-150x150

Gwersi Adolygu yr Adran Hanes 15:30-16:30 15-5-17 22-5-17 05-06-17 12-6-17 19-6-17

>>>

Rotary Interact – Wythnos Codi Arian

cacen

>>>

Lluniau ‘Eisteddfod 2017′

IMG_5044

Galeri – http://ygaberaeron.org.uk/?page_id=1292

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 12/13

ygaBadge-150x150

Noson Rieni Blwyddyn 12/13 Nos Iau – 02/02/2017 3.45 y.p – 6.15 y.p 02/02/2017

>>>

Dyddiadau Noson Rieni

ygaBadge-150x150

Blwyddyn Dyddiad Amser Bl.7 10/11/2016 3.45 – 6.15y.p. Bl.8 16/03/2017 3.45 – 6.15y.p. Bl.9

>>>

Dyffryn Aeron Cycle Path Questionnaire Survey

Cilcennin Cyntaf2

CILCENNIN CYNTAF a co-operative Company limited by guarantee Registered in England & Wales 6118796

>>>

Idiom yr Wythnos – 21/11/2016

idiomJpg

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 10

ygaBadge-150x150

Noson Rieni Blwyddyn 10 (Prif Neuadd) Nos Iau yr 24ain o Tachwedd 2016 3.45

>>>

Gweithgareddau – Plant Mewn Angen

photo[1]

Gweithgareddau Plant Mewn Angen i ddisgyblion dydd Gwener 18/11/2016 Rhain i gyd yn y

>>>

Rhifedd 14-11-2016

rhifedd

>>>

Dihareb yr Wythnos – 14/11/2016

geiriauThumbnail

>>>

Facebook – Cyngor ac Arweiniad i Rieni a Gofalwyr

thumbFacebook

Llwytho i lawr

>>>

‘Positively Mad’

PositivelyMad

Pryd? – Dydd Mercher, Hydref 12fed Amser? –  4.30 – 5.30 Ble? – Yr

>>>

Taith ysgol i ‘Baris’ Ffrainc 2017

france

Mae angen I ddisgyblion sy’n mynd ar y trip ysgol i Baris’17 sydd heb

>>>

Gwarhoddiad i’r teulu – Disgyblion Blwyddyn 4,5 a 6

ygaBadge-150x150

>>>