AIL AGOR – CYFLWYNIAD GAN Y PENNAETH 10:30AM, 25.08.20

Bydd y pennaeth yn esbonio beth fydd trefniadau ail agor yr ysgol ym Mis

>>>

Dychwelyd i’r ysgol ym mis Medi – Gwybodaeth

Gweler y ddogfen isod sy’n rhoi gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid ynglyn a disgyblion

>>>

Asesiad Risg Cyffredinol – Ail agor yn mis Medi

>>>

Newyddion Diweddaraf

>>>

Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid

Annwyl Riant / Gwarcheidwad, Carem eich gwahodd i ymuno â’n ‘Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid’.

>>>

Gwisg Ysgol 2018-2019

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol (PDF). Gwisg_Ysgol_2018-19 Dillad_Chwaraeon_2018-2019 Cost Gwisg Ysgol: Rydym

>>>

Swimming

Congratulations to Kaitlyn Gwynne Jones on being selected by Swim Wales to be part

>>>

RE-OPENING – PRESENTATION BY THE HEADTEACHER 10:30AM, 25.08.20

The headteacher will explain the arrangements for re-opening the school in September.  Information has

>>>

Returning to School in September – Information

Please see the below document which provides information to parents and guardians regarding the

>>>

General Risk Assessment – Reopening in September

>>>

Year 13 – Questionnaire

The government would like your opinion. Please follow this link to complete a short

>>>

GCSE Results

The School Hall will be open on Thursday between 8.30 and 11.00 for pupils

>>>

A and AS Level Results

The school library will be open tomorrow 15/08/19 at 8.30am for pupils to collect

>>>

Words of the week

Click image to zoom

>>>

Latest News

Latest ‘News and Updates’(Facebook)

>>>

Parents Evening – Year 9

Year 9 Parents Evening Thursday – 07/02/2019 3.45pm – 6.15pm

>>>

Words of the Week 04/02/2019

>>>

Words of the Week 15/01/2019

>>>

Parents and Carers Forum

Dear Parents/Carers,We would like to extend an invitation to you to join ‘Parents and

>>>

Christmas Fair

  Ysgol Gyfun Aberaeron Christmas Fair Aberaeron school Hall Wednesday 21st  of November between

>>>

“Mock” Exams December 2018 (Yr.11 / Yr.12 / Yr.13)

Year 11 – pdf  Year 12 – pdf Year 13 – pdf  

>>>

Words of the week 15/11/2018

>>>

Open Evening Yr.4,5,6

>>>

GCSE Results

GCSE results Year 11 and 10 – Please collect your results from the school

>>>

A / AS level results

A / AS level results Year 12 and 13 Please collect your results from

>>>

End of Term Letter

Click below (PDF) End of Term Letter

>>>

Gold Duke of Edinburgh – Year 12

>>>

Artwork for the Public Health Wales Annual Quality Statement for 2017 – 2018

Pupils studying Art at Ysgol Gyfun Aberaeron recently entered a National Competition to produce

>>>