Monthly Archives: Tachwedd 2012

Cwpan Ryder

CwpanRyder

Disgybl o flwyddyn 9, Ysgol Gyfun Aberaeron sydd wedi cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ar

>>>

Olympiad Cemegol

olympaid16Oct

Ar yr 16eg o Hydref bu tîm o Ysgol Gyfun Aberaeron yn cystadlu yng

>>>

T. Llew Jones

TLlewJones

Disgybl ym mlwyddyn 7, Ysgol Gyfun Aberaeron, enillydd helfa drysor arbennig a gynhaliwyd yn

>>>

Gwobr Dug Caeredin – Arian

dofe

Alldaith Gwobr Arian  Dug Caeredin Ysgol Gyfun Aberaeron Mae disgyblion o’r ysgol wedi cymryd

>>>