Monthly Archives: Rhagfyr 2012

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.

IMG_7879

  Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda. Dymuniadau gorau i holl gymuned yr ysgol

>>>

Ambiwlans Awyr Cymru

Air-Ambulance

Yn dilyn gwaith Bagloriaeth Cymru’r  Chweched dosbarth a chefnogaeth yr ysgol gyfan, braf oedd

>>>

Radio Cymru

Radio Cymru - Ysgol Gyfun Aberaeron

Diolch i Radio Cymru am gynnal gweithdy roc a DJ i ddisgyblion blynyddoedd 9

>>>

Presenoldeb ar gyfer y tymor

Presenoldeb ar gyfer y tymor, 94.5%. Llongyfarchiadau a diolch i bawb, disgyblion, rhieni, gwarcheidwaid

>>>

‘Arthur Christmas’

Wedi tymor o waith caled, ar y 19eg o Ragfyr  fe fydd blynyddoedd 7,

>>>

Merched Blwyddyn 9 yn ennill eto.

Merched Blwyddyn 9 yn ennill eto.  Wythnos diwethaf curodd tîm pêl droed merched blwyddyn

>>>