Monthly Archives: Chwefror 2013

Noson Rieni – Blwyddyn 9

ygaBadge-150x150

Blwyddyn 9 Noson Rieni nos Iau – 28/02/2013 3.45 y.p. – 6.15 y.p.

>>>

Ysgol Aberaeron yn dathlu ei hail ‘Baner Werdd’

green-flag

Enillodd yr ysgol ei Baner Werdd gyntaf yn 2010. Yn dilyn ymweliad gan ddau

>>>

Llawlyfr Llwybrau Dysgu y Chweched Dosbarth

ygaBadge-150x150

Mae ein ‘Llawlyfr Llwybrau Dysgu y Chweched Dosbarth’ yn barod i’w lawr lwytho

>>>

‘ESTYN’ – Yn eisiau: eich barnau

estyn

Mae Estyn a Llywodraeth Cymru, wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y cyd ar y

>>>

Bl 9 – “Gwireddu Fy Mhotensial yng Nghyfnod Allweddol 4″

ygaBadge-150x150

Cynhelir noson arbennig, “Gwireddu Fy Mhotensial yng Nghyfnod Allweddol 4″, i ddisgyblion a rieni

>>>

Eisteddfod Ysgol 2013

Eisteddfod-2013

Gweler y lluniau yma

>>>

Pel Droed Bl9 Merched

Llongyfarchiadau i Dim Pel Droed Bl9 Merched ar guro Bro Myrddin 5-0. Maen nhw

>>>

Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA4

ygaBadge-150x150

Mae ein ‘Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA4′ yn barod i’w lawr lwytho

>>>