Monthly Archives: Medi 2013

Cylchlythyr – Medi 2013

ygaBadge-150x150

Ein Cylchlythyr Medi 2013 yn barod i lawr llwytho Cliciwch yma

>>>

Croeso i ddisgyblion a rhieni Blwyddyn 7

ygaBadge-150x150

Hoffwn groesawu disgyblion a rhieni newydd Blwyddyn 7 i gymuned yr Ysgol.  Gobeithiaf y

>>>

‘Llongyfarchiadau’ Canlyniadau 2012-2013

ygaBadge-150x150

Llongyfarchiadau gwresog i’r disgyblion a’u teuluoedd ar ganlyniadau Level ‘A’ a TGAU ardderchog.  Mae’r

>>>