Monthly Archives: Tachwedd 2015

Pa fath o weithgareddau sydd yn clwb?

Roedd y 6ed yn awyddus i brofi dealltwriaeth ein disgyblion am Gymru a’r ysgol

>>>

Diwrnod Shwmae Su’mae…

Bu aelodau Clwb C.I.B yn brysur iawn yn trefnu a chreu fideo yn dathlu

>>>

Beth sydd i ddod…

Mae llwyth o weithgareddau hwyl i ddod yng nghlwb C.I.B gan gynnwys gemau Nadoligaidd

>>>

Idiom Yr Wythnos – 23/11/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 11 26/11/2015

ygaBadge-150x150

Annwyl Riant / Warcheidwad  Cynhelir  Noson Rieni i ddisgyblion Blwyddyn  11 nos Iau’r 26ain 

>>>

Esbonio’r newyddion i’r plant

commonSenseMediaLogo

Mae plant yn cael newyddion o wahanol ffynonellau – ond nid yw’r gywir bob

>>>

Helpwch eich plant i archwilio’r rhyngrwyd yn ddiogel

ygaBadge-150x150

Gwahoddiad i rieni disgyblion blwyddyn 7 / 8 ‘Ysgol Gyfun Aberaeron’ A hoffech wybod

>>>