‘Arthur Christmas’

Wedi tymor o waith caled, ar y 19eg o Ragfyr  fe fydd blynyddoedd 7, 8 a 9 yn mynd i’r sinema i wylio Arthur Christmas, blwyddyn 10 yn cynnal disgo a blwyddyn 11 yn ymweld â Winter Wonderland, Abertawe.