Presenoldeb ar gyfer y tymor

Presenoldeb ar gyfer y tymor, 94.5%.

Llongyfarchiadau a diolch i bawb, disgyblion, rhieni, gwarcheidwaid a staff.