Radio Cymru

Radio Cymru - Ysgol Gyfun Aberaeron

Diolch i Radio Cymru am gynnal gweithdy roc a DJ i ddisgyblion blynyddoedd 9 a 10. Yn dilyn yr hyfforddiant trefnodd y disgyblion ddisgo i flwyddyn 7. Darlledir y rhaglen am 7pm ar yr 20fed o Ragfyr.