‘Caffi Mr Urdd’

Heddiw bydd ‘Caffi Mr Urdd’ yn gwerthu cacennau yn y ffoyer ganol yn ystod amser egwyl i ddathlu Dydd Santes Dwynwen
Gweler y lluniau yma