Bl 9 – “Gwireddu Fy Mhotensial yng Nghyfnod Allweddol 4″

ygaBadge-150x150

Cynhelir noson arbennig, “Gwireddu Fy Mhotensial yng Nghyfnod Allweddol 4″, i ddisgyblion a rieni / gwarcheidwaid Bl.9, yng nghwmni’r Uwch Dîm Arwain, am 6.00yh. ar Ddydd Iau’r 21ain o Chwefror.