Dydd Gŵyl Dewi

ygaBadge-150x150

Ymunodd disgyblion blwyddyn 7 yr ysgol yn y parêd yn Aberystwyth i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, gan chwifio baneri yn ym falchïo eu Cymreictod ar strydoedd Aberystwyth. Nôl yn yr ysgol cafwyd gwasanaeth Gŵyl Ddewi o dan arweinyddiaeth y chweched dosbarth a cynhaliwyd cwis Gŵyl Ddewi ar thema Cymru, a daeth y cwestiynau o bob adran yn yr ysgol. Y buddugwyr o flwyddyn 8 a 9 oedd Alaw Jones, Tudur Jenkins, Cerys Evans a Dylan Morgan a enillwyr blwyddyn 10 ac uwch oedd  Nadine Owen, Claire Doherty a Leah Sier . Braf oedd coresawu tîm o athrawon i ymuno yn yr hwyl!

Disgyblion Blwyddyn 7 ar y ffordd i Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth – Cliciwch am luniau