Erchyllterau Auschwitz

ygaBadge-150x150

Disgyblion Aberaeron yn dysgu am erchyllterau Auschwitz

Mae dau fyfyriwr  Blwyddyn 12 o Ysgol Gyfun Aberaeron newydd gwblhau’r  “Prosiect Gwers o Auschwitz” a drefnwyd gan  Ymddiriedolaeth Addysgol yr Holocost. Maent yn rhan o grŵp o tua 100 o fyfyrwyr o ysgolion ledled Cymru.

Fel rhan o’r  prosiect  gwnaethant  fynychu seminar yng Nghaerdydd lle gwnaethant  wrando ar brofiadau  goroeswr o’r Holocost  pharatoi ar gyfer eu hymweliad ag Auschwitz yng Ngwlad Pwyl.

Ar ddydd Mercher y 27ain o Chwefror hedfanodd y  myfyrwyr yn hedfan o Gaerdydd i Krakow, Gwlad Pwyl ac yna ar y bws i Auschwitz. Yno ymweld â Synagog Iddewig lle rhoddodd Rabbi  sgwrs fer ar y Grefydd Iddewig.

Gwnaethant ymweld ag Auschwitz I, ac yna Auschwitz II, Birkenau a mynd ar daith addysgol o gwmpas y ddau wersyll lle datgelwyd yr  arswyd o’r hyn a ddigwyddodd yn y gwersylloedd.  Ar ddiwedd y diwrnod buont yn cymryd rhan mewn Gwasanaeth Goffa, a gynhaliwyd gan Rabbi, ar safle un o’r amlosgfeydd.

Rhan olaf y prosiect  oedd seminar dilynol, unwaith eto yng Nghaerdydd, i drafod eu profiadau gyda  “Holocost Educations” a myfyrwyr o ysgolion eraill a oedd wedi cymryd rhan yn y prosiect. Byddant yn awr yn trosglwyddo’u profiadau i ddisgyblion eraill yn Ysgol Gyfun Aberaeron.

 

Diolch i Glwb Rotari Aberaeron am noddi a chefnogi’r myfyrwyr  yn y prosiect hwn.