Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd – Sir Benfro 2013

urdd

Llongyfarchiadau mawr I’r disgyblion afu’n llwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni.

Lewis Evans Bl.8 a ddaeth yn fuddugol yn CAD/CAM, Lucy Franklin Bl.8 a ddaeth yn ail yn creu gemwaith a Mared Fflur Davies a gafodd y dryddydd wobr yng ngysstadleuaeth rhyddiaith Bl.8.