‘Llongyfarchiadau’ Canlyniadau 2012-2013

ygaBadge-150x150

Llongyfarchiadau gwresog i’r disgyblion a’u teuluoedd ar ganlyniadau Level ‘A’ a TGAU ardderchog.  Mae’r Ysgol yn ymfalchïo yn eich llwyddiant ac yn dymuno’n dda i bob un ohonoch ar gyfer y dyfodol.

Diolchaf i’r disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach am y cydweithio agos sydd wedi arwain at y llwyddiant ysgubol.