Croeso i ddisgyblion a rhieni Blwyddyn 7

ygaBadge-150x150

Hoffwn groesawu disgyblion a rhieni newydd Blwyddyn 7 i gymuned yr Ysgol.  Gobeithiaf y byddwch yn ymgartrefu’n gyflym ac y byddwch yn mwynhau profiadau’r Ysgol uwchradd.  Dymunaf yn dda i bob un o ddisgyblion yr ysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd gyda’r nod o adeiladu ar lwyddiant ysgubol 2012/13.