12 Rhagfyr 2013 – Gwybodaeth Bandio

ygaBadge-150x150

Gosodwyd yr ysgol ym Mand 1 (perfformiad yn y 25% uchaf o ysgolion yng Nghymru).  Llongyfarchiadau mawr i’r staff, disgyblion, rhieni a llywodraethwyr, diolch am eich gwaith caled a’ch cefnogaeth.