Rhwydwaith Llwybrau Dysgu14 – 19 Ceredigion

ygaBadge-150x150

Annwyl Rieni / Warchodwyr / Gofalwyr
Bu Rhwydwaith Llwybrau Dysgu14 – 19 Ceredigion yn casglu barn dysgwyr Blynyddoedd 10 i 13 ar eu cyrsiau ysgol ers rhai blynyddoedd gan ddychwelyd sylwadau’r bobl ifanc i’r ysgol berthnasol. Byddai’n ddefnyddiol iawn derbyn eich barn, fel rhieni, o’r cyrsiau mae eich meibion / marched yn dilyn yn yr un ystod oedran. ‘Rydym yn eich gwahodd felly i gwblhau’r holiadur electroneg ar y We. Dyma’r cyfeiriad cyswllt sy’n eich arwain at yr holiadur yw

https://www.surveymonkey.com/s/rhieni-parents

 

Ar wahân i ofyn am enw’r ysgol a blwyddyn ysgol eich mab / merch, mae’r holiadur yn gwbl ddienw a chyfrinachol a byddai’ch sylwadau yn werthfawr iawn i ni pam yn adrodd yn ôl i’r ysgolion. Wedi i chwi gwblhau’r holiadur dim ond “clicio” ar y botwm “Wedi Gorffen” sydd raid ac fe ddaw eich ymatebion atom yn ganolog.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad
Rhwydwaith Llwybrau Dysgu 14 – 19 Ceredigion