Ddiwrnod Eco

ecoFlagIcon

Fel rhan o ddiwrnod Eco yn yr ysgol, fe wnaeth y Cyngor Eco adolygiad llawn o’r ysgol.  Bu disgyblion yn cyfweld ag aelodau o staff, yn gwneud arolwg o’r safle ac yn cynllunio ar gyfer gwelliannau pellach.

 


Rhagor o wybodaeth