Noson Rieni Blwyddyn 11 26/11/2015

ygaBadge-150x150

Annwyl Riant / Warcheidwad 

Cynhelir  Noson Rieni i ddisgyblion Blwyddyn  11 nos Iau’r 26ain  o Dachwedd rhwng  3.45yh a 6.15 yh.   

Ar ddechrau ac ar ddiwedd y noson, cynhelir cyflwyniad rhannu gwybodaeth byr ar sut i gefnogi eich plentyn gydag amserlen Gwaith Cartref ac adolygu ar gyfer arholiadau.  Cynhelir cyflwyniadau 20 munud yn y llyfrgell – un am 3.45p.m. ac un am 6.00p.m. 

Mae’n gyfnod tyngedfennol yn addysg eich plentyn felly gofynnaf eich bod yn gwneud pob ymdrech i fynychu’r noson.

Yn gywir  

Owain Jones

Pennaeth  Dros Dro