Blwyddyn 7 – Holiadur

ygaBadge-150x150

Annwyl Rhiant /Warcheidwad

Mae tymor cyntaf eich plentyn yn yr ysgol uwchradd yn gyflym ddirwyn i ben a gobeithiaf yn fawr fod pob un o’r disgyblion wedi ymgartrefi a mwynhau’r her newydd.  Fel ysgol rydym yn awyddus i adolygu, mireinio a gwella’r  ddarpariaeth felly gofynnaf yn garedig am eich amser i gwblhau holiadur byr sy’n cyfeirio’n benodol at y prosesau trosglwyddo, gofal, dysgu ac addysgu hyd yma.

Gallwch gwblhau’r holiadur trwy ddilyn y linc

https://www.surveymonkey.com/s/WPD2FHR  

neu ffonio’r swyddfa am gopi papur.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad

Yn gywir

Wyn Evans
Headteacher