Helpwch eich plant i archwilio’r rhyngrwyd yn ddiogel

ygaBadge-150x150

Gwahoddiad i rieni disgyblion blwyddyn 7 / 8 ‘Ysgol Gyfun Aberaeron’

A hoffech wybod mwy am:

  • y safleoedd, apps a dyfeisiau mae eich plant yn eu defnyddio
  • sut i roi gwybod am unrhyw bryderon
  • sut i leihau’r risgiau mae eich plentyn yn gwynebu ar lein

Cyfarfod E-ddiogelwch yn llyfrgell yr ysgol, nos Lun 9fed Tach rhwng 5:30 y.h a 6:30 y.h