Sky Sports: Living for Sport

livingForSport

Roedd yr wythnos olaf o’r tymor yn un cyffrous yn Ysgol Gyfun Aberaeron efo ymweliad wrth ein mentor ‘Sky Sports: Living For Sport’, Tom Haffield, nofiwr sydd wedi cystadlu yn y Gemau Olympaidd a’r Gymanwlad.

Mi oedd Tom yn ymweld â’r ysgol i gwrdd â’r criw o ddisgyblion sydd yn cymryd rhan yn y fenter “Living for Sport” eleni ac i redeg sesiwn hyfforddi ym Mhwll Nofio Aberaeron i grŵp o ddisgyblion sydd yn nofio i glybiau lleol.

Yn ystod y sesiwn cyntaf, mi gyflwynodd Tom ei hun i’r grŵp sy’n gwneud y prosiect eleni a siaradodd am sut wnaeth e ddod i fod yn nofiwr proffesiynol. Yn ogystal â hyn wnaeth Tom ceisio dod i nabod y disgyblion yn well drwy arwain gemau hwyl lle oedd y disgyblion yn defnyddio sgiliau cyfathrebu a datrys problemau. Ar ddiwedd y sesiwn mi gyflwynodd Tom i’r disgyblion eu crysau-t ar gyfer y prosiect, sef prosiect i wella ar eu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasol yn ogystal ag adeiladu ar eu hyder trwy chwaraeon.

Mi oedd y sesiwn nesaf yn y pwll efo grŵp o ddisgyblion sy’n hoff iawn o nofio ac yn nofio i glybiau lleol. Sesiwn ymarferol oedd hon efo Tom yn neidio i mewn i’r pwll i ddangos gwahanol ddrylliau nofio i’r disgyblion, sgiliau newydd a mwy am dechneg y gamp. Ar ddiwedd y sesiwn mi gafodd y disgyblion y cyfle i ofyn cwestiynau i Tom am ei yrfa yn nofio a beth mae’n gobeithio neud yn y dyfodol.

Mi oedd y canlynol efo Nia Jones, Swyddog 5×60 yr ysgol, i ddweud: “Roedd cael Tom yma heddiw yn wych, mi oedd y disgyblion wedi gwirioneddol fwynhau’r sesiynau ac oedd yn bleser gweld Tom yn cyflwyno’r grŵp efo’u crysau-t. Mae rhaid i mi ddiolch i Bwll Nofio Aberaeron am gynnal y sesiwn rhwng dosbarthiadau eraill. Roedd e’n ddiwrnod ysbrydoledig  iawn ac yn un lle oedd y disgyblion wedi elwa’n bendant. Mi fydd Tom yn dychwelyd i’r ysgol yn y misoedd nesaf ac mae pawb yn edrych ymlaen yn fawr iawn.”