Taith ysgol i Ffrainc 2017

Bydd taith ysgol yn teithio i Baris, Ffrainc yn 2017 ar gyfer disgyblion ym Blwyddyn 7 i 12.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rhagor o fanylion, codwch llythyr oddi wrth Mr McKay, Miss Ash neu’r dderbynfa ysgol.