Arlwyo heb Arian (ParentMail / NRS)

Annwyl Riant/Warcheidwad
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bwriad i foderneiddio llawer o’n systemau gweinyddu ac y byddwn yn defnyddio systemau cyfathrebu electronig lle bynnag y bo hynny’n bosibl. Byddwn hefyd yn gweithio i gael gwared ar arian parod o’r ysgol.

Am fwy o wybodaeth a ffurflenni cliciwch yma