Swyddogion yr ysgol

 
Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion Ysgol Gyfun Aberaeron. Cawson nhw eu hethol i arwain yn ystod y flwyddyn academaidd 2016 -2017 , yn gyntaf drwy lythyr cais yna  chyfweliad cyn cael eu hapwyntio.