‘Positively Mad’

Pryd? – Dydd Mercher, Hydref 12fed
Amser? –  4.30 – 5.30
Ble? – Yr ysgol – Neuadd y gymuned
Pwy fydd yna? – Rhieni disgyblion blwyddyn 10 ac 11
Enw’r digwyddiad – ‘Cefnogi eich mab / merch trwy ei TGAU’