Diwrnod Shwmae Su’mae…

Bu aelodau Clwb C.I.B yn brysur iawn yn trefnu a chreu fideo yn dathlu diwrnod ‘Shwmae Su’mae’ ar y 15fed o Hydref. Nod y diwrnod yw hybu Cymreictod ar hyd a lled Cymru trwy annog pobl i ddechrau pob sgwrs yn Gymraeg, gan ddechrau â’r gair ‘Shwmae’ neu ‘Su’mae’. Cymerodd nifer o bobl rhan yn y fideo, gan gynnwys disgyblion, staff ac aelodau o drigolion y dref. Roedd y fideo yn llwyddiant a dangoswyd y fideo ar y rhaglen ‘Heno’ ar S4C ar y 14eg o Hydref.