Pa fath o weithgareddau sydd yn clwb?

Roedd y 6ed yn awyddus i brofi dealltwriaeth ein disgyblion am Gymru a’r ysgol trwy gynnal cwis Clwb C.I.B. Tîm o flwyddyn 7 oedd yn fuddugol gan roi disgyblion blwyddyn 8 yn eu lle. Da iawn chi blwyddyn 7! Bu’r disgyblion hefyd yn cymryd rhan mewn helfa drysor o amgylch yr ysgol, gêm ‘tip-it’ a bingo – digon o hwyl i’w gael!

Bu bron i hanner cant o ddisgyblion yn chwarae twrnament pêl-osgoi yn y neuadd yn ystod mis Tachwedd, pob un ohonynt yn brwydro dros eu tîm ac yn mwynhau eu hunain trwy gyfrwng y Gymraeg.