Cwpan Ryder

CwpanRyder

Disgybl o flwyddyn 9, Ysgol Gyfun Aberaeron sydd wedi cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth ar ffurf Cwpan Ryder yn erbyn Lloegr yn Nimbych y Pysgod dros yr haf. Er ei fod ond 14 oed, mae e’n  bencampwr Ceredigion dan 18 oed ac fe’i enwebwyd fel y chwaraewr dan 18 oed disgleiriaf eleni  yng Ngheredigion.