Olympiad Cemegol

olympaid16Oct

Ar yr 16eg o Hydref bu tîm o Ysgol Gyfun Aberaeron yn cystadlu yng nghystadleuaeth ‘Olympiad Cemegol rhanbarth Canol Cymru’, a daethant i’r brig yn y prawf terfynol wrth guro Ysgol Penglais. Byddant nawr yn teithio i Lundain ym mis Ebrill i gystadlu yn erbyn timau dros Brydain i gyd yn y rownd derfynnol.