T. Llew Jones

TLlewJones

Disgybl ym mlwyddyn 7, Ysgol Gyfun Aberaeron, enillydd helfa drysor arbennig a gynhaliwyd yn yr ysgol i ddathlu diwrnod T. Llew Jones. Gydag ef yn y llun y mae Anwen Eleri, swyddog datblygu’r Urdd yng Ngheredigion a ddaeth i siarad â disgyblion blwyddyn 7.