Gwobr Dug Caeredin – Arian

dofe

Alldaith Gwobr Arian  Dug Caeredin Ysgol Gyfun Aberaeron

Mae disgyblion o’r ysgol wedi cymryd rhan mewn alldaith tri diwrnod fel rhan o’u gwobr  Arian Dug Caeredin, yn ymchwilio traciau mwyngloddio, bywyd natur a golygfeydd rhwng Talybont a Pontarfynach.  Roedd y disgyblion i gyd yn llwyddiannus gan ddangos gwaith tîm ardderchog.  Gwelwyd sgiliau llywio a chrefftau gwersylla mewn amodau gwlyb gan y disgyblion trwy gydol y daith.  Maent nawr yn gweithio ar yr elfennau eraill er mwyn cwblhau’r wobr.