Gwobr Dug Caeredin – Aur

DofE-Gold1

Alldaith Gwobr Aur  Dug Caeredin Ysgol Gyfun Aberaeron

Gwnaeth chwe disgybl o’r ysgol gwblhau eu halldaith fis Gorffennaf diwethaf fel rhan o’u Gwobr Aur.  Cwblhawyd eu taith canŵ dros bedwar diwrnod yn teithio i lawr yr afon Gwy, gan ddangos ymroddiad a gwaith tîm wrth ddysgu a defnyddio sgiliau newydd. Ar êl dychwelyd gwnaethant gyflwyniad i’r Ysgol gyfan yn y  Gwasanaeth yn sôn am eu profiadau a’r hyn gwnaethant ddysgu am bensaernïaeth pontydd ar yr afon.    Yn ogystal, gwnaethant  ennill cymhwyster 1 seren padlo am iddynt gwblhau chwe mis o hyfforddiant dwys yn Paddlers Llandysul gan gwblhau eu hymarfer ar yr afon Teifi. Maent yn awr yn y broses o gwblhau’r elfennau eraill er mwyn sicrhau eu gwobr aur. Tipyn o gamp!