Tymor Yr Hydref

Officials

Mae wedi bod yn ddechrau prysur i’r tymor yn Ysgol Gyfun Aberaeron gyda’r disgyblion yn dychwelyd i wersi a nifer o weithgareddau eraill wedi’u  trefnu ar eu cyfer.  Mae disgyblion newydd Blwyddyn 7 wedi mynychu gweithdy Drama dan arweiniad Theatr Felinfach ac wedi derbyn cyngor y Criw Craff, sef gwasanaethau brys yr ardal yn trafod diogelwch.   Bu disgyblion Blynyddoedd 8 a 9 yn gwylio’r sioe Wyddoniaeth ‘Bionic Ear’ ac fe wnaeth cwmni Arad Goch ddarparu cyngor ar y defnydd o ffonau symudol i Flwyddyn 10 trwy ddrama a gweithdai.  Mae’r ysgol wedi bod yn brysur ar y maes chwarae hefyd, gyda bechgyn a merched yn chwarae yn erbyn ysgolion Llanbed a Thregaron.

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu hethol yn brif swyddogion yr ysgol.

Canlyniadau

Pel-rhwyd 

Bl. 8 Aberaeron   6 Tregaron 6

Bl. 10 Aberaeron 8   Tregaron 3

Hoci

Bl. 9  Aberaeron 0  Tregaron 1

Tîm Hŷn Aberaeron 0 Tregaron 2

Pel droed   

Tîm Hŷn Aberaeron 4 Tregaron 1

Rygbi  

Bl.10 Aberaeron 39 Tregaron 0

Bl. 8 Aberaeron 29 Tregaron 0

 

 

 

Llongyfarchiadau i’r canlynol ar gael eu hethol yn brif swyddogion yr ysgol.

Dafydd Thomas, Liam Mc Auley, Lewis Tomlins  (Prif Fachgen),  Ryan Sutherland, Matthew Price-Jones, David Pocock, chwith blaen : Ffion Walker,  Elin Thomas (Prif Ferch), Anna Gawthorpe, Heledd Hawkins, a Jessica Offord