Galeri

Croeso i’n galeri o ddigwyddiadau diddorol,
bywyd ysgol a gwahanol weithgareddau.

 

Prom  – 21/06/2018

 

Eisteddfod 2017

‘Real Business Challenge – Ymgeiswyr terfynol’ – Mawrth 2016

 

‘Uchafbwyntiau – Eisteddfod 2015′
06-02-2015

 

‘Coginio Urdd 2015′

 

‘Murlun Newydd’
04-07-2014

Beth yw’r cyffro mawr yn yr adran hanes ar hyn o bryd? Mae cyn ddisgybl talentog, Sam Delph Janiuerk sydd ar hyn o bryd yn astudio celfyddyd cain ym mrifysgol Newcastle, wedi bod yn cydweithio â’r disgyblion i greu mirlun i goffáu canmlwyddiant cychwyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd gwaith disgyblion hefyd i’w weld mewn arddangosfa yng Nghapel Peniel ym mis Awst.

 

‘Lab yn y Lori’
13-05-2014
manylion

 

Bl.11 ‘Prom’ 2014
08/05/2014

 

‘Real Business Challenge’ – Chwefror 2014
Disgyblion Blwyddyn  10 yn ennill Rhanbarth Terfynol Cymru yn ‘Real Business Challenge’
yn Stadiwm y Mileniwm

 

Bl.11 ‘Prom’
09/05/2013

Diwrnod Rhyngwladol y Llyfr - 07/03/2013
Ffair Lyfrau – cliciwch

Bl.11 DT Bwyd 2013
TGAU Ymarferol

Pared Dydd Gŵyl Dewi 2013
Disgyblion Blwyddyn 7 – Pared Gwyl Ddewi Aberystwyth

Eisteddfod Ysgol 2013
Lluniau o’r Eisteddfod

 
Caffi ‘Mr Urdd’
Cynhaliwyd caffi i ddathlu diwrndod Coch, Gwyn a Gwyrdd yr Urdd.
Bu disgyblion blynyddoedd 7 ac 8 yn brysur yn coginio cacennau blasus.
Roedd cyffro mawr pan ddaeth y dyn ei hun, Mistar Urdddraw i ddweud helo.
Diolch i’r holl ddisgyblion a fu’n helpu.

Gary The Clown
Gwyddoniaeth Blwyddyn 7 – Disgyrchiant.

Ein Hysgol