Gwobr Dug Caeredin

Byddi di’n mwynhau bob munud ar gynllun DofE. Does dim ots pwy wyt ti. Does dim ots o ble rwyt ti’n dod. Os wyt ti rhwng 14 a 24 mlwydd oed, a dwyt ti ddim eisiau gorwedd ar y soffa trwy’r dydd, dyma’r cynllun i ti!
Mae cynllun ar gael ar dair lefel – Efydd, Arian ac Aur. Wedyn byddi di’n ennill Gwobr Dug Caeredin.
Byddi di’n ennill y Wobr ar ôl cwblhau rhaglen o weithgareddau mewn pedair adran (bydd pump o adrannau ar gyfer y lefel Aur).
Byddi di’n helpu pobl neu’r gymuned, dod yn fwy heini, yn magu sgiliau, yn mynd ar daith antur ac yn mynd ar gwrs preswyl (lefel Aur yn unig).
Ond dyma’r peth gorau – ti sy’n dewis y gweithgareddau!
Mae dy raglen di’n gallu bod yn llawn gweithgareddau a chynlluniau sydd wir o ddiddordeb i ti. Ar hyd y ffordd, byddi di’n cael profiadau bythgofiadwy, dod i adnabod ffrindiau newydd, a datblygu dy ddoniau di.


Fideo yn Saesneg