Dogfennau

Yn ein Prospectws cyfredol cewch lu o wybodaeth am ‘Ysgol Gyfun Aberaeron’.
Lawrlwythwch gopi naill ai drwy glicio ar y llun isod neu gallwch gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

 

Prosbectws
2017 – 2018

Llawlyfr Llwybrau Dysgu
CA4 2018 – 2020

Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA4

Llawlyfr Llwybrau Dysgu
CA5 2018 – 2020

Cliciwch yma am cwrsiau

Llawlyfr Llwybrau Dysgu CA5

Polisi Ymddygiad a Disgyblaeth

Gweithdrefn Gwyno

Gweithdrefn Gwyno

Grant Datblygu Disgyblion

Grant Datblygu Disgyblion

Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid

Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid