Cwricwlwm CA4

Dewisiadau

Mae’r rhestr dewisiadau yn cynnwys: Dyniaethau, Esthetig/Creadigol, Ieithoedd a phynciau eraill. 

Mae’r rhestr yn gallu newid.

* Cynigir y pynciau yma drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg

Ym mlwyddyn 10 rhaid i bob disgybl gael 5 diwrnod o brofiad gwaith.

Mae yna hefyd gwrs Asdan sef cwrs cyn-alwedigaethol sy’n fwy addas at anghenion rhai disgyblion.  Teitl y cwrs yw ‘Certificate of Personal Effectiveness’ (COPE)

Cewch ragor o fanylion yn Llawlyfr Blwyddyn 10, ble fydd y dewisiadau terfynol mewn blociau

 

Cwricwlwm