Safer Internet Day 2016

Safer-Internet-Centre

Cliciwch ar y linc am ragor o wybodaeth http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2016

>>>

Blwyddyn 11 – Y Cam Pwysig Nesaf

ygaBadge-150x150

>>>

Gwyliau yn ystod y tymor (Chwefror 2016)

ceredigionBadge

Cliciwch i lawrlwytho ‘Pdf’   

>>>

Idiom Yr Wythnos – 01/02/2016

ygaBadge-150x150

>>>

Sky Sports: Living for Sport

livingForSport

Roedd yr wythnos olaf o’r tymor yn un cyffrous yn Ysgol Gyfun Aberaeron efo

>>>

Dihareb yr Wythnos – 11/01/2016

ygaBadge-150x150

>>>

SchoolBeat.org

schoolBeatWidget

Safle dwyieithog o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yw SchoolBeat.org; darperir ynddi gwybodaeth

>>>

Pa fath o weithgareddau sydd yn clwb?

Roedd y 6ed yn awyddus i brofi dealltwriaeth ein disgyblion am Gymru a’r ysgol

>>>

Diwrnod Shwmae Su’mae…

Bu aelodau Clwb C.I.B yn brysur iawn yn trefnu a chreu fideo yn dathlu

>>>

Beth sydd i ddod…

Mae llwyth o weithgareddau hwyl i ddod yng nghlwb C.I.B gan gynnwys gemau Nadoligaidd

>>>

Idiom Yr Wythnos – 23/11/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 11 26/11/2015

ygaBadge-150x150

Annwyl Riant / Warcheidwad  Cynhelir  Noson Rieni i ddisgyblion Blwyddyn  11 nos Iau’r 26ain 

>>>

Esbonio’r newyddion i’r plant

commonSenseMediaLogo

Mae plant yn cael newyddion o wahanol ffynonellau – ond nid yw’r gywir bob

>>>

Helpwch eich plant i archwilio’r rhyngrwyd yn ddiogel

ygaBadge-150x150

Gwahoddiad i rieni disgyblion blwyddyn 7 / 8 ‘Ysgol Gyfun Aberaeron’ A hoffech wybod

>>>

Idiom yr wythnos – 12/10/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Arolwg HWB

dysguCymru

Rydym eisiau canfod eich safbwyntiau ynghylch gwefan Hwb ac adnoddau dysgu ac addysgu Hwb.

>>>

Dihareb yr wythnos – 05/10/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Noson Agored Bl.4,5 a 6

ygaBadge-150x150

Noson Agored – Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 Nos Iau 1af o Hydref

>>>

Cymraeg ‘Byw Dysgu Mwynhau’

Cymraeg

Cliciwch – Cymraeg – Byw Dysgu Mwynhau Wefan i gefnogi disgyblion, athrawon, rhieni a

>>>

E-Ddiogelwch

e-safety

‘E-ddiogelwch’ Faint ydych chi’n gwybod? Mae gan ein tudalen E-ddiogelwch cysylltiadau i gefnogi gwefannau

>>>

Idiom yr Wythnos 22-06-2015

Cliciwch y llun i agor

>>>

“Nude selfies: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr”

selfie

Could you chat to your children about the risks of sharing revealing selfies?  

>>>