Pa fath o weithgareddau sydd yn clwb?

Roedd y 6ed yn awyddus i brofi dealltwriaeth ein disgyblion am Gymru a’r ysgol

>>>

Diwrnod Shwmae Su’mae…

Bu aelodau Clwb C.I.B yn brysur iawn yn trefnu a chreu fideo yn dathlu

>>>

Beth sydd i ddod…

Mae llwyth o weithgareddau hwyl i ddod yng nghlwb C.I.B gan gynnwys gemau Nadoligaidd

>>>

Idiom Yr Wythnos – 23/11/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 11 26/11/2015

ygaBadge-150x150

Annwyl Riant / Warcheidwad  Cynhelir  Noson Rieni i ddisgyblion Blwyddyn  11 nos Iau’r 26ain 

>>>

Esbonio’r newyddion i’r plant

commonSenseMediaLogo

Mae plant yn cael newyddion o wahanol ffynonellau – ond nid yw’r gywir bob

>>>

Helpwch eich plant i archwilio’r rhyngrwyd yn ddiogel

ygaBadge-150x150

Gwahoddiad i rieni disgyblion blwyddyn 7 / 8 ‘Ysgol Gyfun Aberaeron’ A hoffech wybod

>>>

Idiom yr wythnos – 12/10/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Arolwg HWB

dysguCymru

Rydym eisiau canfod eich safbwyntiau ynghylch gwefan Hwb ac adnoddau dysgu ac addysgu Hwb.

>>>

Dihareb yr wythnos – 05/10/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Noson Agored Bl.4,5 a 6

ygaBadge-150x150

Noson Agored – Disgyblion Blwyddyn 4, 5 a 6 Nos Iau 1af o Hydref

>>>

Cymraeg ‘Byw Dysgu Mwynhau’

Cymraeg

Cliciwch – Cymraeg – Byw Dysgu Mwynhau Wefan i gefnogi disgyblion, athrawon, rhieni a

>>>

E-Ddiogelwch

e-safety

‘E-ddiogelwch’ Faint ydych chi’n gwybod? Mae gan ein tudalen E-ddiogelwch cysylltiadau i gefnogi gwefannau

>>>

Idiom yr Wythnos 22-06-2015

Cliciwch y llun i agor

>>>

“Nude selfies: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr”

selfie

Could you chat to your children about the risks of sharing revealing selfies?  

>>>

Idiom yr wythnos 15-06-2015

idiomJpg

Cliciwch y llun i agor

>>>

Cyfnewid Ieuenctid Rhyngwladol

cys

Cliciwch am fanylion – PDF Cliciwch am fanylion – PDF

>>>

Dihareb yr wythnos – 23/03/2015

ygaBadge-150x150

>>>

Eisteddfod 2015

ygaBadge-150x150

Cliciwch yma i weld lluniau’r uchafbwyntiau

>>>

Coginio Urdd 2015

iconCoginioUrdd2015

Cliciwch yma i weld lluniau’r ‘Coginio Urdd  2015′

>>>

Idiom yr wythnos 23-02-2015

idiomJpg

>>>

Blwyddyn 9 – ‘Y Cam Pwysig Nesaf’

ygaBadge-150x150

‘Y Cam Pwysig Nesaf – Blwyddyn 9′ Dydd Mercher 25ain o Chwefror 6 y.h.

>>>