Canlyniadau TGAU

Bydd yr Ysgol yn agored ddydd Iau i ddisgyblion gael casglu eu canlyniadau o’r

>>>

Canlyniadau Lefel A ac UG

Bydd yr ysgol yn agor yfory 15/08/19 am 8.30yb i ddisgyblion i gasglu eu

>>>

Newyddion Diweddaraf

>>>

Noson Rieni – Blwyddyn 9

Blwyddyn 9 Noson Rieni nos Iau – 07/02/2019 3.45 y.p. – 6.15 y.p.

>>>

Geiriau’r Wythnos 04/02/2019

>>>

Geiriau’r Wythnos 15/01/2019

>>>

Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid

Annwyl Riant / Gwarcheidwad, Carem eich gwahodd i ymuno â’n ‘Fforwm Rhieni a Gwarcheidwaid’.

>>>

Ffair Nadolig

  Ffair Nadolig Ysgol Gyfun Aberaeron Neuadd yr ysgol Nos fercher, 21ain o Dachwedd

>>>

Arholiadau “Mock” Rhagfyr 2018 (Bl.11 / Bl.12 / Bl.13)

Blwyddyn 11 – pdf  Blwyddyn 12 – pdf Blwyddyn 13 – pdf  

>>>

Noson Agored Bl.4,5,6

>>>

Canlyniadau TGAU

Canlyniadau TGAU Blwyddyn 11 a 10 – Dewch i gasglu eich canlyniadau o neuadd

>>>

Canlyniadau Lefel A / AS

Blwyddyn 12 a 13 Dewch i gasglu eich canlyniadau o lyfrgell yr ysgol bore

>>>

Llythr Diwedd Tymor

Cliciwch islaw (PDF) Llythr Diwedd Tymor

>>>

Gwobr Aur Dug Caeredin – Criw B12

>>>

Gwaith arlunio ar gyfer y ‘Datganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018

Yn ddiweddar, bu disgyblion sy’n astudio Arlunio yn Ysgol Gyfun Aberaeron wedi cystadlu mewn

>>>

Prom Bl.11 2018

Cliciwch yma i weld y lluniau

>>>

Athletau Dyfed

Athletau Dyfed, Dyfed Athletics. 7 Boys/Bechgyn: 1af/1st: Ifan Rishko- gwaywffon/javeline 3ydd/3rd: Joshua Tudball- 100m…

>>>

Yr ymennydd sydd ar fai!

  Gweithdy un diwrnod i rieni/gofalwyr i ddeall pam mae pobl ifanc yn ymddwyn

>>>

Eisteddfod Urdd Brycheiniog

Llongyfarchidau i Ella Evans Blwyddyn 11 am ddod yn gyntaf yn Eisteddfod Urdd Brycheiniog

>>>

Gwobr Ysgol Ddi-Blastig

(Yn Saesneg) Ysgol Gyfun Aberaeron received The “Plastic Free School Award” on the 15th

>>>

Presenoldeb Blwyddyn 11

Mae’n ddisgwyliad bod disgyblion Blwyddyn 11 yn parhau i fynychu’r ysgol fel yr arfer

>>>

Adolygu TGAU Blwyddyn 11

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11 – Cliciwch (pdf)

>>>