Dyffryn Aeron Cycle Path Questionnaire Survey

CILCENNIN CYNTAF a co-operative Company limited by guarantee Registered in England & Wales 6118796

>>>

Idiom yr Wythnos – 21/11/2016

>>>

Noson Rieni Blwyddyn 10

Noson Rieni Blwyddyn 10 (Prif Neuadd) Nos Iau yr 24ain o Tachwedd 2016 3.45

>>>

Gweithgareddau – Plant Mewn Angen

Gweithgareddau Plant Mewn Angen i ddisgyblion dydd Gwener 18/11/2016 Rhain i gyd yn y

>>>

Rhifedd 14-11-2016

>>>

Dihareb yr Wythnos – 14/11/2016

>>>

Facebook – Cyngor ac Arweiniad i Rieni a Gofalwyr

Llwytho i lawr

>>>

‘Positively Mad’

Pryd? – Dydd Mercher, Hydref 12fed Amser? –  4.30 – 5.30 Ble? – Yr

>>>

Taith ysgol i ‘Baris’ Ffrainc 2017

Mae angen I ddisgyblion sy’n mynd ar y trip ysgol i Baris’17 sydd heb

>>>

Gwarhoddiad i’r teulu – Disgyblion Blwyddyn 4,5 a 6

>>>

Swyddogion yr ysgol

  Llongyfarchiadau i Brif Swyddogion Ysgol Gyfun Aberaeron. Cawson nhw eu hethol i arwain

>>>

Ras yr Iaith 2016 – Hapus i noddi

 Ras yr Iaith 2016 – Cliciwch am wybodaeth

>>>

Arlwyo heb Arian (ParentMail / NRS)

Annwyl Riant/Warcheidwad Rydym yn falch o gyhoeddi ein bwriad i foderneiddio llawer o’n systemau

>>>

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 11

Cliciwch am PDF  

>>>

Amserlen Adolygu TGAU Blwyddyn 10

 Cliciwch am PDF  

>>>

Taith ysgol i Ffrainc 2017

Bydd taith ysgol yn teithio i Baris, Ffrainc yn 2017 ar gyfer disgyblion ym

>>>

‘Real Business Challenge’ – Ymgeiswyr Terfynol Llundain

Cliciwch yma i weld y lluniau

>>>

Coca Cola Real Business Challenge

Llongyfarchiadau mawr i giw o ddisgyblion o flwyddyn 10 sydd wedi ennill Cystadleuaeth Cymru

>>>

Safer Internet Day 2016

Cliciwch ar y linc am ragor o wybodaeth http://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2016

>>>

Blwyddyn 11 – Y Cam Pwysig Nesaf

>>>

Gwyliau yn ystod y tymor (Chwefror 2016)

Cliciwch i lawrlwytho ‘Pdf’   

>>>

Idiom Yr Wythnos – 01/02/2016

>>>