Gwisg Ysgol 2017-2018

ygaBadge-150x150

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol

Gwisg Ysgol PDF – 2017/2018

Cost Gwisg Ysgol:
Rydym yn annog unrhyw rieni/gwarcheidwad darpar ddisgyblion blwyddyn 7 i gysylltu gyda ni os ydyn nhw am drafod meini prawf unrhyw gymorth ariannol tuag at gost prynu’r wisg ysgol.