Gwisg Ysgol 2018-2019

Cliciwch islaw am wybodaeth yn ynglŷn â gwisg ysgol (PDF).

Gwisg_Ysgol_2018-19

Dillad_Chwaraeon_2018-2019

Cost Gwisg Ysgol:
Rydym yn annog unrhyw rieni/gwarcheidwad darpar ddisgyblion blwyddyn 7 i gysylltu gyda ni os ydyn nhw am drafod meini prawf unrhyw gymorth ariannol tuag at gost prynu’r wisg ysgol.