Lle gwag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig

ETHOL RHIANT LYWODRAETHWR/WRAIG.
Ar hyn o bryd mae DAU le wag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig ar Gorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Aberaeron.

Er mwyn bod yn gymwys i wasanaethu fel Rhiant Lywodraethwr/wraig rhaid i blentyn o eiddo’r person fod yn mynychu’r Ysgol y mae’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol amdani.

Rhaid i bob enwebiad gael ei gynnig, a’i eilio a’i anfon at Adain y Llywodraethwyr, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE erbyn Dydd Llun 23 Hydref 2017.

Ffurflenni (PDF)
Lle gwag ar gyfer Riant Lywodraethwr/wraig
Ffurflen-Ethol