‘Hairspray – Dal Sownd’

Perfformiadau Sioe ‘Hairspray – Dal Sownd’
21, 22, 23 Tachwedd am 7.30pm yn Neuadd yr ysgol.

Bydd TOCYNNAU ar werth yn y swyddfa o DDYDD MAWRTH YMA, 7fed o Dachwedd.
Pris tocyn fydd £8 i oedolion a £5 i blant o dan 16.

CYNTAF I’R FELIN CAIFF FALU.
Peidiwch â cholli allan.