Aberaeron Di-Plastig

Nid yn unig mae Tref Aberaeron yn gweithio tuag at y Statws Di-Plastig a ddyfernir gan Surfers Against Sewage, ond mae Ysgol Gyfun Aberaeron hefyd mae’r Ysgol yn gweithio tuag at yr in wobr i ysgolion ac mae eisoes yn hanner ffordd drwy’r wobr.
Dyma’r hyn maen nhw wedi’i wneud eisoes i gael hanner ffordd drwy’r pum prawf y mae angen iddynt eu cwrdd …
1. Mae’r disgyblion yn gwneud casgliadau sbwriel rheolaidd ar y safle.
2.Cwrddodd aelodau’r Eco Club â Ben Lake, gan rannu eu syniadau ar sut i leihau gwastraff, ond hefyd yn gofyn cwestiynau pwysig ynglŷn â sut y bydd ein cyngor yn helpu i leihau gwastraff.
3. Bellach mae cerdyn ‘Casglu a Stamp’ ar gyfer diodydd poeth yn y ffreutur, felly pan fydd disgyblion yn dod â’u cwpanau eu hunain, byddant yn cael diod am ddim pan fyddant yn trosglwyddo cerdyn llawn.

Aberaeron Di-Plastg