Yr ymennydd sydd ar fai!

 

Gweithdy un diwrnod i rieni/gofalwyr i ddeall pam mae pobl ifanc yn ymddwyn fel y maent?