Gwaith arlunio ar gyfer y ‘Datganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018

Yn ddiweddar, bu disgyblion sy’n astudio Arlunio yn Ysgol Gyfun Aberaeron wedi cystadlu mewn cystadleuaeth genedlaethol i gynhyrchu gwaith Arlunio ar gyfer y ‘Datganiad Ansawdd Blynyddol Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018’ . Gwnaeth Emma Jones ac Esme Freeman (bl 12) derbyn canmoliaeth uchel am eu gwaith, ynghyd a derbyn talebau a tystysgrif am eu gwaith. Cafodd pawb a ymgeisiodd taleb i wario ar Amazon, hefyd bydd eu gwaith yn ymddangos yn y Swyddfa Iechyd Cyhoeddus Cymru yng Nghaerdydd. Yn ychwanegol, derbynioddyr ysgol blwch offer celf